In regel stellen met AREI

in regel stellen met AREI

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Het AREI is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, waaraan alle elektrische installaties in principe moeten voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de onafhankelijke erkende organisaties, de zgn. keuringsorganismen.

Wanneer moet een keuring nu worden uitgevoerd ?
 1. Bij de indienstneming van een nieuwe installatie.
 2. Bij particuliere woningen minimum om de 25 jaar.
 3. Bij grote wijzigingen: plaatsen van zonnepanelen, laadpaal, …
 4. Bij elke verzwaring: plaatsing van een warmtepomp, zwembad, …
 5. Verkoop van de woning.
Wat wordt voornamelijk gecontroleerd ?
 • Aanwezigheid van plannen: eendraadschema en situatieschema.
 • Spreidingsweerstand van de aarding.
 • Isolatieweerstand van de leidingen: is er geen verlies op de kabels?
 • Goede werking van de differentieelschakelaars.
 • Continuïteit van de aarding: zijn alle stopc, schakelaars aangesloten op de aarding?
 • Kortsluit- en overstroombeveiligingen: zijn de automaten afgestemd op de doorsnede van de leidingen?

Veel van de oudere installaties voldoen niet meer aan deze normen: veelal ontbreken de plannen of zijn ze niet meer actueel, soms zijn er nog geen differentieelschakelaars, de automaten zijn niet meer aangepast aan de doorsnede van de geleiders…

Wij kunnen deze inbreuken voor u oplossen en zorgen voor een positief keuringsverslag!